PKN beraad van 13 december 2016

Samenvatting besluitvorming PKN Beraad 13 december 2016

Evaluatie dubbele diensten.
Scharendijke en Renesse-Noordwelle willen in 2017 doorgaan met het experiment dubbele diensten. Tot nu toe was de experimenteer tijd te kort om tot definitieve besluitvorming te komen. Renesse-Noordwelle stelt voor om in de maanden november, december, januari en februari aan te sluiten bij de maandelijkse diensten van de kerk van Burgh en de Pelgrimskerk. De éénheidszondag blijft gehandhaafd.
Scharendijke wil dat voorstel eerst intern bespreken.
De kerk van Burgh PKN en de Pelgrimskerk zijn beide zeer tevreden met de gezamenlijke maandelijkse diensten. Afgesproken is dat in het vervolg ook de Kindernevendiensten en de tienerdiensten door de ontvangende kerk worden georganiseerd. Dat geldt ook voor Renesse-Noordwelle en Scharendijke als zij aansluiten bij deze gezamenlijke maandelijkse diensten.

Gemeenschappelijk College van Kerkrentmeesters:
De eerste begroting van de Federatie voor 2017 is in concept gereed. In het volgend jaar moet deze begroting nog worden verfijnd.
Het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk college bestaat uit Bart van Dam, voorzitter, Jan Gaanderse, secretaris en Gean Huttinga, penningmeester.

Gemeenschappelijk college van Diaconieën
De eerste begroting van het college is gereed. De kerstattenties en het jaarreisje zijn geregeld. De samenstelling van het bestuur is Sytske Nijman, voorzitter, Huib van der Klooster, secretaris en Wilma Vredebrecht,  penningmeester

Predikanten Overleg Westhoek
Het implementatieplan voor de predikanten is goedgekeurd. Er zal een format voor de jaarverslaglegging van de predikanten worden opgesteld.

Windkracht8
Het werkplan voor 2017 moet nog worden voorgelegd aan de federatie kerkenraad

Samen Vieren
Samen Vieren werkt met 5 kerken samen. Het voorgelegde werkplan voor 2017 is door de federatie kerkenraad goedgekeurd.

B-H., 20 december 2016
JAvdBroeke, scriba


	

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *