Kerk in Burgh

Kerkdiensten  elke zondag om 10.00 uur.
naar kerkdiensten rooster

Predikant: ds. J. Herweijer, tel. 06 4741 0756
e-mail: j.herweijer@xs4all.nl

Scriba:      Vacature


Voorlopig contactpersoon
: Marijke van Reenen,
tel. 0111-651708,  e-mail

Koster:      dhr. Piet Spaans, tel. 0111-652001

Crèche:     Annelies Spaans, tel. 0111-654436

Adres kerkgebouw: Burghse Ring 33, Burgh

Ga voor meer informatie naar de website: www.kerkinburgh.nl