Pelgrimskerk Haamstede

Kerkdiensten elke zondag  10.00 uur.  In: november   december
Tevens is er elke zondag oppasdienst en kindernevendienst voor groep 1-8.
Er is eens in de 14 dagen Tienerkerk (12 tot circa 18 jaar).

Het kerkgebouw is voorzien van ringleiding en een speciale opgang voor rolstoelen.
Parkeergelegenheid is ruim aanwezig.

Predikant:   Vacature

Scriba: Dhr. J.L. Flach, tel. 0111-462266

Gastheer coördinator: Hr. en Mw. Kloet, tel. 0111-652400

Adres van de kerk: Platboslaan 1 te Haamstede, een zijstraat van de Hogezoom,
tel. 0111-652096.

Wij zijn een “Groene Kerk”    lees verder

Ga voor meer informatie naar de website: www.gkhaamstede.nl