Kerk in Renesse / Noordwelle

HRN IMG_1022Kerkdiensten elke zondag 09.30 uur in Renesse
en 11.00 uur in Noordwelle.
naar kerkdiensten rooster

Zie voor info kindernevendienst (4-12 jaar) onze website.
In juli en augustus is er elke zondag crèche (0-4 jaar) in het koor van de kerk. De overige zondagen crèche op verzoek
(tel. 0111-463383).
Vanaf 2 september is er weer zondagsschool in het dorpshuis.

Na de dienst is er de gastvrije ontmoeting rond de koffie.

Predikant:  Ds. Piter Goodijk, tel. 0111-461384,
e-mail: goodwest@zeelandnet.nl

Scribaat: Dhr. Frans Dudok, tel. 06 34 28 40 81
e-mail: scriba.renessenoordwelle@gmail.com
Adres van de kerken: Zowel Renesse als Noordwelle in de Ring in het centrum van het dorp.

Parkeren op zondag : In Renesse, tot 12.00 uur gratis parkeren rond de kerk.
In Noordwelle is parkeren altijd gratis.
Voor hen die moeilijk ter been zijn, is er eventueel een autodienst (info via pastorie of scriba).

Ga voor meer informatie naar de website: www.kerkrenessenoordwelle.nl