Bestuur

Het bestuur van de Federatie i.w. bestaat uit de volgende personen:
* voorzitter: Dhr. H. Nagtegaal, Burgh
* scriba: Dhr. J. Flach, Pelgrimskerk Haamstede, tel. 0111 462266, e-mail: info@pknschouwenaanzee.nl
* Ds. B. Boersma, Scharendijke
* Mw. S. Nijman, Renesse

Gemeenschappelijk College van Kerkrentmeesters
* voorzitter, Bart van Dam
* secretaris, Jan Gaanderse
* penningmeester, Gean Huttinga

Gemeenschappelijk College van Diaconieën
* voorzitter, Sytske Nijman
* secretaris, Huib van der Klooster
* penningmeester, Wilma Vredebrecht