Kringen en Activiteiten

Seizoen 2019 – 2020

Een goed verhaal…..-

Op deze pagina vindt u het activiteitenboekje van Windkracht 8 voor het winterseizoen 2019-2020. Dit boekje bevat een overzicht van de vele activiteiten die komende winter georganiseerd gaan worden.
Verschillende kringen en lezingen gaan over de Bijbel. Variërend van een  theatervoorstelling met Kees Posthumus “dwars door de Bijbel”, Bijbellezen met de rabbijnen, tot twee avonden over contextueel Bijbellezen.
Ook het koffiedrinken met noten, en de maaltijden van Meet & Greet, de activiteiten van Kloosterwelle ontbreken de komende winter niet.
Als predikanten van de Westhoek hebben we getracht om “voor elk wat wils” te bieden. We hopen dat we zo als gemeente of parochie van Jezus Christus in de Westhoek een gemeente zijn, waar geleerd wordt. Waar mensen kunnen leren en groeien in hun geloof. Met elkaar in gesprek zijn. We hopen dat de kringen en activiteiten de mogelijkheid bieden om uw geloof te verdiepen. En bijdragen aan uw kennis van “het goede verhaal” dat de Bijbel is. Het goede verhaal, dat mensen hoop geeft, troost en bemoedigt. Maar ook tot nadenken zet en soms nieuwe, ongekende wegen kan wijzen.

We hopen dat u zich welkom voelt bij de activiteiten van de verschillende kerken van Windkracht 8. En dat dit bij zal dragen aan de ontmoetingen tussen gemeenteleden en parochianen van verschillende kerken.
Tot slot: er is tevens een handige kalender opgenomen waarin alle data met de activiteiten vermeld staan. Op deze website van Windkracht 8 vindt u ook alle actuele informatie.
Wees van harte welkom!

Namens de zeven kerken van Windkracht 8,
Ds. Janneke Herweijer

Aanmelden en informatie
Voor veel activiteiten hoeft u zich niet aan te melden. Voor andere activiteiten is aanmelding wel gewenst.
Dit staat dan bij de activiteit vermeld.
Hieronder vindt u de telefoonnummers en e-mailadressen van de organisatoren:

ds. Piter Goodijk             0111-461384         goodwest@zeelandnet.nl
ds. Bertie Boersma 0111-671231 dsboersma@fqi.nl
ds. Harry Smit  0111-408190 harrysmit@freeler.nl
ds. Janneke Herweijer 06- 47410756 j.herweijer@xs4all.nl
ds. Jos Wouters 0118-613216 info@joswouters.com
Aart van Drie 0111-651143 avandrie@zeelandnet.nl
Wim Hack 0111-651708 whack@zeelandnet.nl
Evert Hop  0111-461987 ehop@zeelandnet.nl
Marijke Wessels  0111-461407 wesse342@kpnmail.nl
Joppa van den Houten 0111-416818 jvdhouten@zeelandnet.nl

Eenmalige bijeenkomsten

1. Israël/Palestina-avond

We kijken samen naar een film die de spanning tussen Israël en Palestina authentiek in beeld brengt. Dat doen we al sinds 2008. Toen bracht de kerkenraad van Renesse een werkbezoek aan Israël. Daarbij werden we rondgeleid door een Palestijnse en (kritische) Israëlische gids en overnachtten we bij Palestijnse gezinnen. Die reis heeft ons geleerd om het andere gezicht van het ‘Beloofde Land’ recht in de ogen te zien. Sindsdien onderhouden we contact met Daoud Nassar, de founding father van de ‘Tent of Nations’, de Palestijnse vredesheuvel bij Bethlehem.
Daoud houdt dapper vast aan het historisch recht van de familie op deze grond, te midden van Israëlische nederzettingen. Tegelijk weigert deze Christen-Palestijn een vijand te zijn van het Joodse volk. Wij steunen zijn vredeswerk via de diaconie-collecte. We proberen via een opiniërende film en open gespreksavond onze dubbele loyaliteit met het Joodse en Palestijnse volk gestalte te geven.
Ook ter voorbereiding op de jaarlijkse Israëlzondag (6 oktober)
Titel van de film: Tel Aviv On Fire van de Palestijnse regisseur Sameh Zoabi
Leiding:  ds. Piter Goodijk
Plaats:    koorruimte Renesse
Datum:   maandag 23 september 2019
Tijd:       19.00 uur

2. Geloven in het alledaagse

Eén van de onderwerpen van mijn studieverlof: God ervaren in de alledaagse
dingen. De Anglicaanse theologe en moeder Tish Warren schreef een praktische theologie, waarin ze de heel gewone dingen van de dag verbindt met de liturgie van de eredienst. Wat heeft opstaan bijvoorbeeld te maken met de doop? En ruzie met de vredegroet? Een vriendin bellen, sleutels kwijtraken?
Warren biedt een prachtig perspectief waarin geloof wordt ingebed in het alledaagse leven. Welkom in de Hoeksteen op 26 september
Leiding:  ds. Bertie Boersma
Plaats:    de Hoeksteen, Scharendijke
Datum:   woensdag 26 sept, 10.00 uur

3. Dwars door de Bijbel

In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift.
Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, anders dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde.
In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.
De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.
Verteller:   Kees Posthumus
Plaats:       Pelgrimskerk te Haamstede
Datum:      donderdag 3 oktober
Tijd:          19.30 uur
Tickets à 6 euro vanaf 19.00 uur bij de ingang van de kerk.

4. Dagje Joods Antwerpen
We reizen ’s ochtends per bus naar Antwerpen.
We wandelen door de orthodoxe wijk van Antwerpen en bezoeken o.a. een synagoge. Onderweg uitleg van joodse gewoontes en rituelen.
Tussen de middag een koosjere lunch bij restaurant Hoffy’s met uitleg van de Spijswetten.
Op de terugweg bezoeken we de grote joodse begraafplaats in Putte. Daar wordt uitleg gegeven van begrafenis- en rouwgewoonten.
Begeleiding:  ds. Harry Smit en dhr. Luuc Smit, chazan van de synagoge in Middelburg.
Datum:         vrijdag 8 november
Prijs van het hele dagprogramma inclusief koffie met iets lekkers en de koosjere driegangen-lunch is € 40,-.
De kosten van het vervoer worden apart verrekend, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Aanmelding bij ds. Harry Smit

5. Avond voor pastorale teams in de Westhoek
Als ouderling of pastoraal medewerker voer je veel gesprekken.
Maar: hoe voer je nu een goed gesprek? Niet altijd gaat het gesprek over het geloof; vaak zijn nabijheid en medeleven heel belangrijk. Maar: zijn er grenzen aan je medeleven en hoe bewaak je deze, zonder afstandelijk te worden? Een ander punt, waar je als pastoraal bezoeker mee te maken kunt hebben, is kritiek. Kritiek op de kerk, de omgang met elkaar of de diensten. Soms schrik je daarvan of vraag je je af: Hoe kan ik daar mee omgaan? Aan de hand van concrete situaties zullen we daarover in kleinere groepen in gesprek gaan en ‘oefenen’.
Leiding:  ds. Janneke Herweijer
Plaats:    Pelgrimskerk
Datum:   donderdag 14 november, 19.30 uur
Opgave uiterlijk 1 november bij Janneke Herweijer

6. Waar ouder worden waarde krijgt

We worden steeds ouder en ook anders oud dan vroeger.
Tegelijk met de spectaculair toegenomen levensverwachting is er ook sprake van een opmerkelijke paradox. We worden ouder, maar veel ouderen spiegelen zich aan de dominante waarden van onze maatschappij door zo lang mogelijk jong te willen blijven. Onderweg zijn in de ouderdom is klaarblijkelijk ook een stuk lastiger geworden, en over zingeving wordt niet zo veel gesproken.
Ouderdom is hierdoor een soort niemandsland waarin men op zoek is naar zin en betekenis. Wat betekenen al die extra levensjaren? Hoe kijkt de samenleving naar ouderen en hoe kijken ouderen naar zichzelf? Wat zijn kerntaken van het ouder worden? Welke bronnen kunnen er gevonden worden?
Ds. Rosmolen zal aan de hand van kunstafbeeldingen van ouderen ingaan op deze vragen. Er zal gebruik worden van het boek ‘Zin in de ouderdom’, geschreven door ds. Jan van Baardwijk en ds. René Rosmolen. In dit boek wordt het landschap van de ouderdom verkend vanuit o.a. poëzie, kunst, spiritualiteit en filosofie.
Leiding:  ds. René Rosmolen/ds. Janneke Herweijer 
Plaats:    kerk in Burgh
Datum:   donderdag 6 februari
Tijd:       20.00 uur

7. Raak de wonden aan

We kunnen niet in Jezus geloven en met Thomas “Mijn Heer en mijn God” zeggen zonder ook zijn wonden aan te raken. Dat is de kern van wat de Praagse priester en hoogleraar Tomás Halík in zijn nieuwe boek(2018) betoogt.
In zijn wonden van het kruis draagt Jezus alle wonden van de wereld en de mensheid. Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden, stelt Halík. Hij dringt door tot de mystieke lagen van het geloof en geeft scherpzinnig en humoristisch commentaar op de huidige tijd. Aan het begin van de lijdenstijd, de 40-dagentijd, bezinnen we ons op de impact van dit boek op ons leven. U hoeft het boek niet gelezen te hebben om deel te nemen.
(in)leiding:   ds. Piter Goodijk
Plaats:         kerk Noordwelle
Datum:        woensdag 11 maart
Tijd:            19.30 uur

8. Dagje Joods Amsterdam
Een wandeling door de oude joodse wijk van Amsterdam. Ooit was daar het centrum van joods leven. Veel huizen herinneren nog aan die aanwezigheid. Daarnaast ook diverse monumenten en gebouwen die vertellen over de periode van hun deportatie. We bezoeken onder meer de ‘Hollandse Schouwburg’, het Auschwitz-monument in het Wertheimpark en de grote Synagoge (de Esnoga). De dag wordt begeleid door ds. Harry Smit, die onderweg het nodige zal vertellen. We hebben een speciale lunch met een aantal typisch joodse gerechten in het restaurant van het Joods Historisch Museum. We reizen ’s morgens vroeg per bus naar Amsterdam en zijn rond 18.30 uur weer terug.
Leiding:  ds. Harry Smit
Datum:   donderdag 26 maart
Prijs van het hele dagprogramma wordt t.z.t. bekend gemaakt.
De kosten van het vervoer worden apart verrekend, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Aanmelden: bij ds. Harry Smit

Terugkerende bijeenkomsten

1. Kloosterwelle vespers
In de kerk van Noordwelle is iedere woensdag om 17.00 uur meditatief zingen, om 18.00 uur de vesper en om 18.30 uur de maaltijd in het koor van de kerk (opgave op maandag via info@kloosterwelle.nl )
Leiding: Vesper-team van Kloosterwelle, contactpersoon: ds. Piter Goodijk

2. Kloosterwelle retraitedagen
Op de eerste woensdagen van de seizoenmaanden september, december, maart, juni zijn de retraitedagen van Kloosterwelle. Deze duren van 8.00 -20.00 uur. Ze bestaan uit 3 vieringen, verzorgde maaltijden, groepsgesprekken, natuurwandelingen, muzikale meditatie en gezamenlijke stille tijd. Volgens een vaste dagstructuur. Met maximaal 20 daggasten.
Ook zijn er dagprogramma’s op maat mogelijk voor speciale groepen.
Leiding:         pioniersteam Kloosterwelle, contactpersoon: ds. Piter Goodijk
Data:            wo 4 sep., 4 dec., 4 maart, 3 juni
Tijd:              van 8.00 – 20.00 uur
Aanmelden:   via info@kloosterwelle.nl .
Verdere info via de website: www.kloosterwelle.nl

3. Gebedskring Pelgrimskerk
“Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid.” Dit kan juist een reden zijn om ook mee te doen in de gebedskring!
“Mensen zeggen vaak dat ze thuis wel kunnen bidden.”
“Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer…..”
Elke tweede donderdag van de maand komen we met een groep van 7 á 8 mensen bij elkaar in de Pelgrimskerk (in de Jeugdzaal). Er is altijd wel iemand die iets heeft meegenomen van wat hem of haar inspireerde de afgelopen week.
We vertellen elkaar onder de koffie wat ons bezig houdt. We zingen een lied (vaak een psalm), danken en bidden.
We brengen onze gebeden bij God: aan het Licht van een paaskaars steken we kleine kaarsjes aan na elke voorbede.
En dan wordt het steeds lichter.
Elke keer weer is het fijn om te leren van elkaar en te durven delen in geloof en in gebed. We zijn afkomstig uit Protestantse- en RK- kerken.
U/jij bent van harte uitgenodigd in de Pelgrimskerk.
Contactpersoon:   Evert Hop 
Plaats:                 Pelgrimskerk
Data:                   donderdag 12 sept., 10 okt. enz. (zie kalender)
Tijd:                    van 10.00 – 11.30 uur.

4. Het jaar van Bonhoeffer 75
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. In zijn laatste 2 jaren schreef hij in de gevangenis van Berlijn brieven, gedichten en gebeden over blijvend engagement, aangevochten geloof en emoties in de cel. Herkenbaar voor mensen van vandaag: Wie ben ik, van depressie naar innerlijke kracht. Hoe ga je om met de demonen van de nacht. Hoe blijf je staande in tijden van ongeluk. Stadia op weg naar de vrijheid. Wat is oprechte vriendschap. Spanning tussen gemeenschap en individu. Het wezen van de kerk en oecumene.
Corrie Kopmels maakte een vertaling van deze gedichten en gebeden. Die gaan we met elkaar lezen het komend seizoen. Met mogelijke uitstappen naar Bijbelse figuren in de gevangenis: Jozef, Daniël, Johannes de Doper, Paulus en Silas. Ook kunnen we liederen beluisteren via de cd ‘Silent Voices’, prisonsongs geïnspireerd door de poëzie van Bonhoeffer. Het werkschrift ‘Bonhoeffer 75’ (€2 + porto) is te bestellen via: bonhoeffer75@kpnmail.nl.
Elke 3e dinsdag van de maand.
Leiding:    ds. Piter Goodijk
Plaats:     koor of pastorie Renesse
Data:       dinsdag 17/9, 15/10, 19/11, 17/12, 21/1, 18/2, 17/3, 21/4.
Aanvang: 20.00 uur.

5. Wie lust er nou geen koffie?
Koffie met wat erbij voor ouderen, eens per maand in de Pelgrimskerk. Elkaar ontmoeten en bijpraten. Nieuwe contacten leggen….. Een serieus moment en iets ter ontspanning, soms door één van de bezoekers, soms door Marijke of mij. Na de koffie/thee nog een drankje. Tja, dan is het inmiddels kwart over elf, zelfs wel eens later.
Vanaf half tien ben je welkom en heb je verse koffie. Een morgen om naar uit te kijken.
Leiding:  Marijke van Reenen/Wim Hack 
Plaats:    Pelgrimskerk
Data:      woensdag 18/09, 16/10, 20/11, 18/12, enz. zie kalender,
Tijd:       vanaf 9.30 uur
Senioren, we rekenen op jullie!!!!

6. Bijbelkring met het oog op de zondag
We lezen samen het Bijbelgedeelte voor de komende zondag volgens het oecumenisch leesrooster van de ‘Eerste Dag’.
De Bijbelkring rouleert langs 4 kerken met betreffende predikanten van de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee, om de 14 dagen op woensdagmorgen en in de Pelgrimskerk op maandagmorgen.
Data (10.00 – 11.30 uur)
Wo 18 sept           Koorruimte, Renesse, Ds. Piter Goodijk
Ma 30 sept           Pelgrimskerk, Ds. Harry Smit
Wo 9 okt              Revasa, Burgh, Ds. Janneke Herweijer
Wo 23 okt            Hoeksteen, Scharendijke, Ds. Bertie Boersma
En zo verder zie de kalender.

7. Catkids: voor nieuwsgierige kinderen van ca. 9-13 jaar
In een blok van 6 donderdagmiddagen is er basiscatechese. Over de Bijbel, God en mensen en de vragen die we hebben. Leuk, leerzaam en speels.
Donderdagmiddag van 16.30-17.15 uur.
Leiding:     ds. Bertie Boersma
Plaats:       de Hoeksteen
Data:         start 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/10 en 31/10
Aanvang:   16.30 uur

8. Ook in het nieuwe seizoen kraken wij weer noten, maar…….
Al heel wat jaren komen trouwe bezoekers (ongeveer 25) maandelijks bij elkaar om te zingen: Koffie met Noten. Liederen uit het Liedboek en andere bundels, bekende en niet of minder bekende melodieën. Een feestelijk gebeuren elke maand weer, waarin het plezier en de muziek voorop staan. Verrassend is het dat we er wonderwel in slagen met elkaar een heel mooi koor te vormen, waarin Cees Groenleer als organist ons ondersteunt. Iedere stem is welkom.
Om 10.00 uur starten we in de kerk van Burgh. Stap rustig naar binnen, de koffie staat klaar.
Maar…….er is wat veranderd. Het is nu de derde vrijdag van de maand.
Leiding:    Wim Hack en Cees Groenleer  
Plaats:     Kerk van Burgh
Data:       vrijdag 20/09, 18/10, 15/11, 20/12 enz. zie kalender,
Tijd:         inloop 9.30 uur
Ik reken op je komst. En ik weet zeker dat, wanneer je eenmaal geweest bent, je een vaste bezoeker wordt.
Wim Hack

9. Bijbellezen met de rabbijnen
We lezen vers voor vers de allereerste verhalen uit de Bijbel (Genesis 1 – 11) samen met de commentaren van verschillende rabbijnen door de eeuwen heen. Daarbij komen een aantal grote thema’s aan de orde als ‘goed en kwaad’, ‘geweld’, ‘zorg voor elkaar’, ‘man en vrouw’ en nog heel veel meer. Al het materiaal wordt in een Nederlandse vertaling ter beschikking gesteld.
Begeleider:  ds. Harry Smit
Plaats:         Jeugdzaal van de Pelgrimskerk, Platboslaan 1, Burgh-Haamstede.
Data            di 24/09, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12, 17/12, 14/01, 28/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03
Tijd:            van 15.30 – 17.00 uur.

10. Gesprekskring: Heilige Onrust

De grenzen tussen geloof en ongeloof zijn diffuus geworden. Oude geloofszekerheden zijn niet meer vanzelfsprekend, maar het zoeken naar en de ervaring van het heilige zijn gebleven. Aan de hand van het boek van Frits de Lange “Heilige onrust” (uitg. Ten Have) zullen we spreken over wat voor ons de kern van geloven is. De Lange schetst het beeld van de pelgrim die in beweging blijft en de reis zelf als bestemming ervaart. Een beeld, dat veel mensen aanspreekt in een tijd, waarin alles voortdurend in beweging is.
Leiding:  ds. Janneke Herweijer
Plaats:    Revasa in Burgh
Data:      woensdag 25 sept, 23 okt
Tijd:       om 19.30 uur.

11. De Regels van het menselijk Gedrag

Vanouds is onderling gesprek en bezinning op de traditie onderdeel van het Joods Leerhuis. Ik wilde iedereen de gelegenheid geven hiermee kennis te maken door samen teksten te lezen van een van de interessantste figuren van het middeleeuwse Jodendom, Maimonides (1138-1204). In brede kring is hij bekend geworden door zijn filosofische werk (de Gids der Verdoolden), maar het Jodendom kent hem het beste uit zijn samenvatting van de wettelijke tradities, de Halacha, in de grote codex die hij de naam Mishne Tora (= herhaling van de wet) gaf.
Een van de traktaten uit de Mishne Tora wil ik dit seizoen gaan behandelen. Het traktaat Hilchot De’ot (= de Regels van het Gedrag) handelt over het juiste gedrag van de mens. Daarin bespreekt Maimonides uitgebreid de theorie en dagelijkse praktijk van de ideale omgang van de mensen onderling.
Naast een korte inleiding over Maimonides, lezen we het traktaat in de Nederlandse vertaling van dr. Albert van der Heide en bespreken we actuele zaken als:
– extreem gedrag en hoe men daarvan afkomt
– de invloed van de buitenwereld op het gedrag van een mens
– de omgang met vrienden en vreemden
– kritiek geven en vermanen bij verkeerd gedrag
– vrijheid van meningsuiting / persvrijheid
– wraak en wrok
Er staan dit najaar 6 bijeenkomsten gepland op de maandagavonden.
Begeleider:  ds. Harry Smit
Plaats:         Jeugdzaal van de Pelgrimskerk, Platboslaan 1, Burgh-Haamstede.
Data:           ma 30/09, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12
Tijd:            van 20.00 – 22.00 uur

12. Meet & Greet
Van oktober tot en met mei is er in de Pelgrimskerk aan de Platboslaan 1 in Haamstede elke eerste donderdag van de maand van 17.30 uur – 19.00 uur een maaltijd. De Meet & Greet is een plek om op een plezierige wijze elkaar te ontmoeten en samen te genieten van een maaltijd. Om elkaar gedurende de zomermaanden niet uit het oog te verliezen is er van juni tot en met september in Revasa aan de Kerkstraat 22 in Burgh elke eerste woensdag van de maand van 19.00 uur tot 20.00 uur een bijeenkomst van Meet & Greet, zonder maaltijd, maar wel weer met koffie, thee en wat lekkers.
Donderdag 3 okt., met aansluitend “Een goed verhaal”, een voorstelling van Kees Posthumus (zie boven)
Plaats maaltijd: Pelgrimskerk
Tijd:    van 17.30 uur tot 19.00 uur,
Data:  do 3/10, 7/11, 5/12, 2/01, 6/02, 5/03, 2/04, 7 mei, (High Tea 15-17 uur)
Opgave voor de maaltijden bij: Nico Vaandrager en Martin v.d. Hoek, tel.: 0111-642430. Kosten:  4,00 per persoon.
Plaats koffiedrinken: in Revasa, Burgh
Data:       wo 3/06, 1/07, 5/08, 2/09,
Tijd:         van 19.00 uur tot 20.00 uur:
Kosten:    1 euro. Opgave niet nodig.

13. Kliederkerk

Nu ook in Scharendijke: kliederkerk! Creatief kennismaken met de Bijbel en het goede nieuws van Jezus. Met knutselen, spel en testjes.
Samen eten, drinken en vieren. Quality time met je (klein)kind, buurvrouw of oom.
Voor kinderen van 4-12 jaar en hun ouders, grootouders, buren, grote neef of nicht. Voor alle generaties, kerkelijk en niet-kerkelijk!
Vier keer in dit seizoen, steeds op vrijdagmiddag uit school.
Op dierendag gaan we het natuurlijk hebben over de dieren:
twee aan twee gingen ze aan boord. Welkom in de ark van Noach!
Leiding:  ds. Bertie Boersma en anderen
Plaats:    de Hoeksteen
Eerste datum: vrijdag 4 okt, 14.15-16.30 uur (andere data volgen later)
Opgave en info: ds. Bertie Boersma

14. Op verhaal komen

‘Op verhaal komen’ is een methode van samen Bijbellezen die niet begint bij de Bijbel, maar bij jezelf: wat houdt me bezig, waar maak ik me druk om?
Maar ook: wat speelt er in de samenleving en hoe heb ik daar als gelovige een richting in te vinden? Twee avonden gaan we ons oefenen in contextueel Bijbellezen, hebben wij daar als gemeenschap een rol in? Kan de Bijbel ons helpen hier.
Op de eerste avond lezen we 1 Samuël 2:18-26, over de jas van Samuël.
Leiding:  ds. Bertie Boersma
Plaats:       de Hoeksteen
Data:         donderdagavond 16 en 30 oktober
Aanvang:   19.30 uur
Info en opgave: ds. Bertie Boersma

15. Gesprekskring Burgh

We gaan verder met het boek “God is niet te vangen” (ISBN978-94-90708-85-6).
De resterende 8 hoofdstukken willen we op 4 woensdagavonden bespreken.
Voor iedere avond twee hoofdstukken bestuderen en de bij het hoofdstuk behorende vragen overdenken.
Deze vragen en onze antwoorden kunnen dienen als gespreksstof.
Huiswerk voor 30 okt. hoofdstuk 7 en 8. Voor 27 nov. hoofdstuk 9 en 10.
Aanmelden en informatie: Aart van Drie
Plaats:    Revasa, Kerkstraat 10, Burgh.
Data:      woensdag 30 okt, 27 nov, vervolgdata in overleg.
Tijd:       vanaf 19.30 uur

16. Gesprekskring: God en ik, van Alain Verheij

Waarom zou je je anno 2019 nog bezighouden met de Bijbel? In zijn relaas over zijn persoonlijk geloof neemt Alain Verhey ons mee langs diverse Bijbelverhalen, die hij op toegankelijke wijze vertelt. De schepping, Ark van Noach, Jeremia, David, Jozef, vastentijd en Pasen passeren de revue. Tegelijk analyseert hij scherp onze tijd. Voor Verhey zijn Bijbelverhalen tijdloze verhalen, die tegenwoordig nog steeds kunnen aanspreken en sociale en psychologische lessen kunnen leren. Welk licht werpen deze verhalen op onze levensvragen? Aan de hand van het boek van Alain Verhey zullen we hierover in gesprek gaan.
Leiding:  ds. Janneke Herweijer
Plaats:    Revasa in Burgh
Data:      woensdag 20 nov, 22 jan, 19 feb, 18 maart, 22 april
Tijd:       om 19.30 uur

17. Bachkring

Op een drietal avonden luisteren we naar cantates die J.S. Bach gecomponeerd heeft voor Nieuwjaar.
De datum van 1 januari is eveneens verbonden aan de naamgeving van Jezus bij zijn besnijdenis. Bach heeft voor dit feest 5 verschillende cantates gemaakt. Ook een van de 6 delen van het Weihnachtsoratorium is geschreven voor Nieuwjaarsdag. Zo hebben we weer een interessante serie cantates.
Leiding:     Gerrit v.d. Gaarde,
Info:          Janneke Herweijer 
Plaats:       Kerk in Burgh
Datum:      7, 14 en 21 januari om 20.00 uur.

Naar boven